Soms geen overgangsrecht transitievergoeding

20 november 2015 | Door redactie

Als een werknemer op basis van afspraken die vóór 1 juli 2015 zijn gemaakt een veel lagere vergoeding krijgt dan de transitievergoeding, kan de rechter soms toch de transitievergoeding toekennen. Ondanks dat er in deze situatie een overgangsrecht geldt.

Onder de Wet werk en zekerheid geldt een overgangsrecht voor de transitievergoeding. Hierdoor hebben collectieve afspraken – denk aan een cao of sociaal plan – over vergoedingen of verstrekkingen bij ontslag, die vóór 1 juli 2015 zijn gemaakt, voorrang op de transitievergoeding (tool). In een rechtszaak bij de kantonrechter in Rotterdam zou een werknemer op grond van de cao alleen recht hebben op een aanvulling van drie maanden op zijn WW-uitkering. In totaal zou hij hierdoor een bedrag van € 600 ontvangen, terwijl de transitievergoeding € 6.914 zou zijn.

Overgangsrecht buiten beschouwing gelaten

De rechter oordeelde dat dit een te groot verschil was en liet het overgangsrecht daarom buiten beschouwing. Hij overwoog hierbij dat het niet de bedoeling van het overgangsrecht kon zijn dat de werknemer hierdoor in een substantieel ongunstigere positie zou komen. De werknemer kreeg daarom 'gewoon' een transitievergoeding van € 6.914 mee.
Kantonrechter Rotterdam, 15 oktober 2015, ECLI (verkort): 7335