Straks geen dubbele ontslagvergoeding betalen

20 februari 2015 | Door redactie

Mogelijk hoeft u na 1 juli 2015 geen transitievergoeding te betalen als uw organisatie op dat moment nog gebonden is aan andere afspraken over vergoedingen bij ontslag. Het kabinet wil namelijk voorkomen dat u als werkgever een dubbele ontslagvergoeding moet betalen. Hiervoor heeft het kabinet een overgangsregeling opgesteld, die nu bij de Raad van State ligt voor advies.

Uit een ontwerpbesluit dat het kabinet onlangs naar de Raad van State heeft gestuurd, blijkt dat er mogelijk een overgangsregeling komt voor de transitievergoeding. Uw organisatie is verplicht een transitievergoeding te betalen als u een werknemer ontslaat die minstens twee jaar bij u in dienst is. Is uw organisatie op 1 juli 2015 echter gebonden aan een cao of sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over vergoedingen (zoals een ontslagvergoeding) of voorzieningen (zoals een outplacementtraject) bij ontslag, dan hebben deze afspraken straks mogelijk voorrang op de transitievergoeding. U hoeft de werknemer dan dus geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling geldt totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken uit de ‘oude’ cao gelden. 

Individuele afspraken met werknemer

Heeft u vóór 1 juli 2015 individuele afspraken met een werknemer gemaakt over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan mag de werknemer kiezen of hij gebruikmaakt van die afspraken of dat hij de transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de werknemer rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen. Het ontwerpbesluit wordt pas openbaar gemaakt na het advies van de Raad van State en daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog stemmen. 

Geen terugwerkende kracht voor afspraken

Voor zowel de afspraken in de cao of een sociaal plan als bij individuele afspraken geldt als voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog weleens voorkomt.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!