Tijdelijke werknemer en de transitievergoeding

18 juni 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen aan werknemers met een tijdelijk contract dat u na twee jaar dienstverband niet verlengt. De transitievergoeding heeft een directe inwerkingtreding: dat wil zeggen dat tijdelijke contracten die u voor 1 juli 2015 heeft gegeven ook meetellen bij de berekening van de transitievergoeding.

Bij het verlengen van tijdelijke contracten moet u vanaf 1 juli 2015 goed opletten. Natuurlijk lette u er voorheen ook al op dat een werknemer niet onbedoeld een vast contract kreeg, maar nu is het ook van belang voor het wel of niet verschuldigd zijn van de transitievergoeding. Vanaf 1 juli 2015 moet u namelijk ook een transitievergoeding betalen als u geen contractverlenging geeft aan een tijdelijke werknemer die twee jaar of langer bij uw organisatie heeft gewerkt. De duur van de contracten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten, telt hierbij ook mee.

Overgangsrecht transitievergoeding

Hebben er tussenperiodes tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan geldt er een overgangsrecht. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Overgangsrecht transitievergoeding seizoenwerk’.  Dit overgangsrecht was opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies, waarmee de Eerste Kamer twee weken geleden heeft ingestemd. Door het overgangsrecht tellen arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en waartussen een onderbreking van meer dan drie maanden zat, niet mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2012 zijn geëindigd, geldt dat hier minimaal zes maanden tussen moet hebben gezeten. Overigens geldt de tussenperiode zelf in beide gevallen niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Terugwerkende kracht ketenbepaling

Voor de ketenbepaling geldt de terugwerkende kracht van de zesmaandenperiode alleen voor contracten die u op of na 1 juli 2015 aangaat. Sluit u per 1 juli 2015 een opvolgend tijdelijk contract, dan moeten er dus meer dan zes maanden tussen het oude en het nieuwe contract zitten om de keten te doorbreken. Voor contracten die u voor 1 juli 2015 overeen bent gekomen, geldt dat er meer dan drie maanden tussen het oude en het nieuwe contract moet hebben gezeten om de keten te doorbreken.