Transitievergoeding al bij contract vóór 1 juli

24 juni 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers van wie hun contract na twee jaar wordt beëindigd recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding tellen ook de tijdelijke contracten mee die de werknemers vóór 1 juli 2015 hebben gekregen.

Bij het verlengen van tijdelijke contracten moeten werknemers vanaf 1 juli 2015 goed opletten. Niet alleen vanwege de verkorte ketenbepaling waardoor werknemers al na twee jaar recht hebben op een vast contract, maar ook vanwege de transitievergoeding. Die heeft namelijk een directe inwerkingtreding. Daarom moet de werkgever vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen als hij geen contractverlenging geeft aan een tijdelijke werknemer die twee jaar of langer bij uw organisatie heeft gewerkt. De duur van de contracten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten, telt hierbij ook mee.

Onderbreking van zes maanden bij contract na 1 juli 2012

Hebben er tussenperiodes tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan geldt er een overgangsrecht. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Overgangsrecht transitievergoeding seizoenwerk’. Dit overgangsrecht was opgenomen in de Wet aanpak schijnconstructies, waarmee de Eerste Kamer twee weken geleden heeft ingestemd. Door het overgangsrecht tellen arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en waartussen een onderbreking van meer dan drie maanden zat, niet mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. Voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2012 zijn geëindigd, geldt dat hier minimaal zes maanden tussen moet hebben gezeten. Overigens geldt de tussenperiode zelf in beide gevallen niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Zesmaandenperiode bij de ketenbepaling per 1 juli 2015

Voor de ketenbepaling geldt de terugwerkende kracht van de zesmaandenperiode alleen voor contracten die de werkgever op of na 1 juli 2015 aangaat. Sluit hij per 1 juli 2015 een opvolgend tijdelijk contract, dan moeten er dus meer dan zes maanden tussen het oude en het nieuwe contract zitten om de keten te doorbreken. Voor contracten die de werkgever voor 1 juli 2015 overeen is gekomen, geldt dat er meer dan drie maanden tussen het oude en het nieuwe contract moet hebben gezeten om de keten te doorbreken.