Transitievergoeding betalen na duale opleiding

26 juni 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 bent u ook een transitievergoeding verschuldigd aan mensen die een leerwerktraject volgen en na twee jaar uw organisatie verlaten. Wel mag u opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding waardoor er per saldo weinig van deze vergoeding zal overblijven.

Vanaf 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen aan werknemers die uit dienst treden en minimaal twee jaar bij uw organisatie hebben gewerkt. Het was onduidelijk of het recht op deze vergoeding ook gold voor werknemers die bij uw organisatie een duale opleiding – zoals de  Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) – volgen. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevestigd dat ook werknemers die een duale opleiding volgen én een arbeidsovereenkomst hebben met uw organisatie recht hebben op een transitievergoeding als ze tenminste twee jaar in dienst zijn geweest.

Opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding

Onder bepaalde voorwaarden mag u wel de opleidingskosten van de transitievergoeding aftrekken. Eén van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de kennis en vaardigheden die de BBL’er heeft verworven tijdens de opleiding niet zijn ingezet om de functie bij uw organisatie uit te oefenen. Uw organisatie mag de kosten dus niet aftrekken van de transitievergoeding als de leerling na zijn opleiding in dienst blijft en enige tijd later uw organisatie verlaat. Beëindigt uw organisatie de arbeidsovereenkomst na afloop van het leerwerktraject of bij een voortijdige beëindiging van de opleiding? Dan mag uw organisatie de kosten wel in mindering brengen. Per saldo is er dan geen transitievergoeding verschuldigd, omdat de opleidingskosten hoger zullen zijn dan de transitievergoeding.