Transitievergoeding: kosten verrekenen

17 juli 2014 | Door redactie

Als u vanaf 1 juli 2015 een werknemer ontslaat, krijgt u met de transitievergoeding te maken. Deze maakt deel uit van de Wet werk en zekerheid. Bepaalde kosten mag u op de transitievergoeding in mindering brengen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

U moet medio 2015 een transitievergoeding betalen aan werknemers die uit dienst van uw bv treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad. Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een ontwerpbesluit laten weten welke kosten u op de transitievergoeding in mindering mag brengen:

  1. Transitiekosten. Hierbij gaat het om de kosten die u maakt voor activiteiten en inspanningen bij (dreigend) ontslag. Deze kosten maakt u om de werknemer zo snel mogelijk aan nieuw werk te helpen. Denk aan scholingskosten, outplacementkosten of kosten voor een verlengde opzegtermijn.
  2. Inzetbaarheidskosten. Hierbij gaat het om de kosten die u maakt om de werknemer tijdens het dienstverband te versterken in zijn brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit mogen geen kosten zijn die u besteed heeft aan het verbeteren van de inzetbaarheid binnen uw organisatie. Kosten voor specifieke scholing waarmee de werknemer zijn (toekomstige) functie bij u beter kan uitvoeren, komen dus niet voor aftrek in aanmerking. Onder de inzetbaarheidskosten vallen bijvoorbeeld wel cursussen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling of niet-werkgerelateerde (taal)cursussen. Deze kosten mogen uiterlijk vijf jaar vóór het einde van het dienstverband gemaakt zijn, tenzij u als werkgever met uw werknemer schriftelijk een andere periode overeenkomt.

Schriftelijke overeenkomst in personeelsdossier

Voordat u de kosten maakt, moet u met de werknemer schriftelijk overeenkomen dat u ze later met een eventuele transitievergoeding mag verrekenen. Deze schriftelijke overeenkomst moet u in het personeelsdossier opnemen. Het instemmingsvereiste van de werknemer vervalt als over de kosten afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersverenigingen (bijvoorbeeld in de cao). Dit is ook het geval als u hierover afspraken heeft gemaakt met de OR. Na de zomer stuurt minister Asscher het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State.