Transitievergoeding omzeilen blijft mogelijk

10 september 2015 | Door redactie

Het omzeilen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte blijft een optie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is namelijk niet van plan om de Wet werk en zekerheid aan te passen waardoor werkgevers verplicht worden om de transitievergoeding te betalen.

In antwoord op Kamervragen (pdf) liet minister Asscher onlangs weten dat hij geen actie gaat nemen op het omzeilen van de transitievergoeding (videocollege). De constructie lijkt namelijk niet veelvuldig te worden gebruikt. Wel wijst hij erop dat de werkgever zich in dat geval ook moet blijven inspannen voor de re-integratie en passende arbeid moet aanbieden als die beschikbaar is.

Onfatsoenlijk werkgeverschap

Is het niet willen betalen van de transitievergoeding de enige reden voor het in dienst houden van de zieke werknemer, dan is er volgens de minister sprake van onfatsoenlijk werkgeverschap. De werkgever kan echter ook andere redenen hebben om de werknemer in dienst te houden. Bijvoorbeeld omdat hij verwacht dat de gezondheid van de werknemer er snel op vooruit zal gaan of dat hij binnenkort passend werk heeft.

Ontbinding en transitievergoeding bij rechter opeisen

Een werknemer kan naar de rechter stappen met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden als hij vindt dat zijn werkgever de verplichtingen niet nakomt. Oordeelt de rechter dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan hij naast de transitievergoeding (transitievergoeding berekenen) ook een aanvullende vergoeding aan de werknemer toekennen.
In het nieuwsartikel ‘Zieke werknemer in dienst houden door WWZ?’ kunt u lezen dat er onder de Wet werk en zekerheid werkgevers zijn die na twee jaar ziekte kiezen voor een zogenoemd sluimerend dienstverband en de werknemer in dienst houden. Ze omzeilen zo het betalen van de transitievergoeding.