Transitievergoeding ontlopen na drie maanden

8 juli 2015 | Door redactie

Als u een ontslagen werknemer geen transitievergoeding betaalt terwijl hij hier wel recht op heeft, moet hij dit zelf tijdig opeisen. Er geldt namelijk een vervaltermijn van drie maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd. Daarna vervalt zijn mogelijkheid om de transitievergoeding bij u op te eisen.

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die na twee jaar dienstverband onvrijwillig uw onderneming verlaten recht op een transitievergoeding. Maar als u de transitievergoeding niet betaalt, en uw ex-werknemer trekt niet tijdig aan de bel via de kantonrechter, dan ontkomt u dus aan het betalen van de transitievergoeding. Dit blijkt uit de wettekst van de nieuwe Wet werk en zekerheid.

Goed werkgeverschap voorkomt rechtszaken

In het kader van goed werkgeverschap wilt u het natuurlijk niet zover laten komen en betaalt u de vergoeding bij de uitdiensttreding. Wees extra alert bij tijdelijke werknemers van wie het contract na twee jaar dienstverband afloopt en arbeidsongeschikte werknemers die na twee jaar uit dienst treden. Zij zullen misschien niet weten dat ze ook recht hebben op een transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband.