Transitievergoeding oproepkracht berekenen

14 oktober 2015 | Door redactie

De Regeling looncomponenten en arbeidsduur is licht gewijzigd. Hierdoor is verduidelijkt hoe u de arbeidsduur moet vaststellen bij berekening van de transitievergoeding voor een oproepkracht.

De berekening van zowel de transitievergoeding (tool) als de boete bij de aanzegplicht is gebaseerd op het loon. Voor sommige werknemers – zoals oproepkrachten – staat dit loon niet vast omdat u geen of een wisselende arbeidsduur met hen bent overeengekomen. Voor uw berekening geldt dan de gemiddelde arbeidsduur in de 12 maanden die voorafgaan aan het einde van het contract. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan berekent u de gemiddelde arbeidsduur over de duur van het contract. Houd er hierbij rekening mee dat perioden waarin de werknemer niet werkzaam was door ziekte, verlof of staking, niet meetellen.

Andere berekening door periode van afwezigheid

Als de perioden van ziekte, verlof of staking gezamenlijk een maand of langer duren, moet u een extra kalendermaand bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur betrekken. Deze maand gaat direct vooraf aan de periode waarover u de arbeidsduur berekent en in deze maand mag geen sprake van ziekte, verlof of staking zijn.
Omdat niet duidelijk was wanneer de periode van afwezigheid tot een volledige maand leidt – een maand kan immers 28, 29, 30 of 31 dagen duren – heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wijziging aangebracht in de Regeling looncomponenten en arbeidsduur (pdf). De regeling verstaat nu onder een maand een periode van afwezigheid van 30 kalenderdagen.

Ook voorverlenging van meerdere maanden mogelijk

Is de werknemer in de 12 maanden waarover u de arbeidsduur berekent langer dan 30 dagen afwezig geweest, dan is het mogelijk dat u bij de ‘voorverlenging’ meerdere kalendermaanden moet betrekken. Voor elke 30 dagen van afwezigheid moet u een extra kalendermaand rekenen. Dus bij afwezigheid van minimaal 60 dagen, rekent u twee extra kalendermaanden.
Heeft u vragen over deze berekening van de transitievergoeding of aanzegboete, dan kunt u die gratis stellen aan de adviseurs van de adviesdesk. U ontvangt binnen één werkdag reactie en binnen vijf werkdagen een antwoord op maat. Stel direct uw vraag.