Transitievergoeding valt onder groene tabel

Als uw onderneming aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet u hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toepassen. Het is namelijk een eenmalige uitkering van loon uit vroegere dienstbetrekking.

23 juli 2015 | Door redactie

Sinds 1 juli moet u aan vertrekkende werknemers altijd een transitievergoeding betalen als ze minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en uw onderneming de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt. Deze transitievergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule die uw onderneming vóór 1 juli 2015 soms moest betalen. 

Dezelfde behandeling als oude ontslagvergoeding

U moet de transitievergoeding in de loonadministratie ook op dezelfde manier behandelen als de oude ontslagvergoeding: het gaat om loon uit vroegere dienstbetrekking (dus de groene tabel) en een incidentele beloning (dus de tabel bijzondere beloningen).

Ook groene tabel als werknemer nog in dienst is

Het doet er voor de keuze van de tabel niet toe op welk moment u de transitievergoeding uitbetaalt. U moet ook de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruiken als de werknemer op het moment van uitkeren nog bij uw onderneming in dienst is.