Transitievergoeding valt onder groene tabel

10 december 2020 | Door redactie

Als de werkgever aan een werknemer een transitievergoeding uitkeert, moet hij hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toepassen. Het is namelijk een eenmalige uitkering van loon uit vroegere dienstbetrekking.

Als een werkgever een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet hij hem een transitievergoeding betalen. Werknemers hebben namelijk sinds 1 januari 2020 bij ontslag recht op de vergoeding vanaf de eerste dag dat ze in dienst zijn.De transitievergoeding kwam per 1 juli 2015 in de plaats van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule die de werkgever vóór die datum soms moest betalen. 

Groene tabel bijzondere beloningen gebruiken

Een werkgever moet voor de transitievergoeding de groene tabel bijzondere beloningen gebruiken. Het gaat namelijk om loon uit vroegere dienstbetrekking (groene tabel) en een incidentele beloning (tabel bijzondere beloningen). Daarbij doet het er niet toe wanneer hij de transitievergoeding uitbetaalt. Hij moet de tabel ook gebruiken als de werknemer op het moment van uitkeren nog in dienst is.

Nieuwe inkomstenverhouding voor de transitievergoeding

Werkgevers moeten de transitievergoeding aangeven in een nieuwe inkomstenverhouding (IKV). Groen en wit loon mogen niet in één inkomstenverhouding. Als een werkgever de vergoeding in één keer uitbetaalt, geldt als begin- en einddatum van de inkomstenverhouding de datum van het genietingsmoment. Als hij de vergoeding in termijnen uitbetaalt, telt als begindatum het genietingsmoment van de eerste termijn en als einddatum het genietingsmoment van de laatste termijn.
Als de werkgever de transitievergoeding vóór het einde van het dienstverband uitkeert, moet hij de volgende drie indicaties in de inkomstenverhouding op ‘ja’ zetten: ‘verzekerd WAO/IVA/WGA’, ‘verzekerd WW’ en ‘verzekerd ZW’. Keert hij de vergoeding uit ná het dienstverband, dan zet hij de indicaties op ‘nee’.  Het is bij de loonaangifte ook belangrijk om de juiste codes te gebruiken. Bij de transitievergoeding gaat het om de volgende:

  • code zorgverzekeringswet (zowel belasting- als premieplicht) = K;
  • code inkomstenverhouding/inkomenscode = 62;
  • geen code aard arbeidsverhouding;
  • code loonbelastingtabel = 020;
  • In de rubriek ‘Loon SV’ vermeldt u € 0.

Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de toolbox Zo berekent u de correcte transitievergoeding.