Transitievergoeding verlagen met duale scholing

22 juli 2015 | Door redactie

Scholingskosten van een duale opleiding kunnen onder de inzetbaarheidskosten vallen die u van een transitievergoeding mag aftrekken. Voor deze kostenvermindering gelden echter wel een aantal voorwaarden.

In het nieuwsartikel ‘Transitievergoeding betalen na duale opleiding’ kon u eerder lezen dat u de kosten van een duale opleiding in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Voor het aftrekken van deze kosten gelden volgens de regelgeving de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is uitsluitend afgesloten vanwege de duale opleiding. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst naast bijvoorbeeld een beroepspraktijkvormingsovereenkomst.
  • U mag de kosten van de opleiding alleen in mindering brengen op het deel van de transitievergoeding dat wordt opgebouwd tijdens de opleiding.
  • U kunt de opleidingskosten alleen in mindering brengen als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of voortijdige beëindiging van de opleiding niet wordt voortgezet.

Welke duale opleidingen mag u in mindering brengen?

Bij het aftrekken van inzetbaarheidskosten van duale opleidingen moet het gaan om een opleiding in het kader van:

  • beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • duale hbo-opleidingen;
  • duale wo-opleidingen;
  • overige opleidingen die alleen kunnen worden gevolgd in combinatie met een bepaalde arbeidsplaats, zoals die van huisarts.

Loonkosten mag u niet van transitievergoeding aftrekken

Onder de scholingskosten die u in mindering mag brengen op de transitievergoeding vallen alle kosten die de werkgever maakt in het kader van de opleiding. Dus ook de kosten voor begeleiding en benodigde kleding of materialen. De loonkosten die de werkgever maakt tijdens het volgen van de opleiding mag u niet in mindering brengen. Toch hoeft uw organisatie niet volledig op te draaien voor de loonkosten. U kunt de werknemer bijvoorbeeld vragen om voor (een gedeelte van) de uren vrije dagen op te nemen.