Transitievergoeding verplicht naar scholing?

20 januari 2017 | Door redactie

De werkgeversverenigingen willen nieuwe regels stellen aan het gebruik van de transitievergoeding. Werknemers zouden hun transitievergoeding aan scholingsactiviteiten moeten besteden.

Deze week zijn de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland naar buiten getreden met hun Arbeidsvoorwaardennota 2017. De werkgeversverenigingen geven hierin aan werknemers te willen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van hun loopbaan. Eén van de maatregelen die hiervoor moeten zorgen, is een verplichte koppeling tussen de transitievergoeding en scholing. De vergoeding komt in een individueel scholingspotje dat werknemers (zowel vast als flex) tijdens hun dienstverband gebruiken voor opleiding, waardoor bij ontslag een periode van werkloosheid kan worden voorkomen of beperkt. Het plan heeft niet tot doel de transitievergoeding (tools) te schrappen.

Ontwikkeling stimuleren met loopbaan-APK

Een andere manier om werknemers actief met hun loopbaan aan de slag te laten gaan, is de loopbaan-APK. Een loopbaan-APK is een periodieke keuring van de arbeidsmarktpositie van de werknemer. Aan de hand van die keuring is te bepalen op welke manier de werknemer zijn positie kan verbeteren. De werkgevers willen in cao-onderhandelingen aandacht schenken aan dit middel.

Vakbonden tegen voorstel van werkgevers

De werknemersverenigingen hebben kritiek op de cao-plannen van de werkgevers (pdf). Zij zien een deel van de voorstellen als een manier van zelfverrijking en het afschuiven van verantwoordelijkheid. De politiek dringt er nu op aan dat de werkgevers- en werknemerspartijen de komende tijd samen tot oplossingen komen. Ook het volgende kabinet kan daarmee aan de slag.