Transitievergoeding voor uitzendkracht?

9 april 2015 | Door redactie

Vanaf 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om een transitievergoeding te betalen aan werknemers die uit dienst treden na een dienstverband van minimaal twee jaar. Deze plicht geldt ook voor een uitzendbureau dat na twee jaar afscheid neemt van een uitzendkracht. Maar als u die uitzendkracht heeft ingeleend, moet u mogelijk meebetalen.

De Volkskrant verkondigt vandaag in een bericht dat werkgevers uitzendkrachten nu vroegtijdig op straat zetten om de transitievergoeding te ontlopen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een uitzendkracht al drie jaar aan het werk is bij een werkgever (de inlener), maar nu eruit wordt gebonjourd. Hiermee wil de werkgever voorkomen dat het uitzendbureau vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding – over die inleenperiode van drie jaar – bij hem in rekening kan brengen. Hoeveel die kosten kunnen bedragen, leest u in het bericht ‘Hoe berekent u de transitievergoeding?’.

Uitzendbureau kan transitievergoeding in uitzendtarief verwerken

Vanaf 1 juli 2015 heeft een uitzendkracht volgens het fasensysteem voor uitzendwerk recht op een vast contract bij het uitzendbureau als hij daar vier jaar werkzaam is in fase B (ABU-cao) of fase 3 (NBBU-cao), of in fase B of fase 3 zes tijdelijke contracten heeft gehad. De uitzendkracht heeft echter al veel eerder recht op de transitievergoeding, namelijk al na twee jaar, net als reguliere werknemers. Dit beperkt uitzendbureaus in hun mogelijkheden. Ze kunnen er daarom voor kiezen om de transitievergoeding (gedeeltelijk) in hun uitzendtarieven door te berekenen.

Neem maatregelen als u de transitievergoeding niet op uw bordje wilt

Werkt u met uitzendkrachten en wilt u extra kosten vanwege de transitievergoeding voorkomen, dan zult u nu in actie moeten komen. Leg contact met bemiddelende organisaties met wie u samenwerkt en onderhandel eventueel over de prijs. Als u er samen niet uitkomt, kunt u net als andere organisaties overwegen om de samenwerking met sommige uitzendkrachten (tijdelijk) te beëindigen. Voer deze maatregel dan wel op tijd door, dus ruim voor 1 juli 2015.