Uitstel voor compensatie transitievergoeding?

7 april 2017 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof en het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding worden mogelijk controversieel verklaard. Dit zorgt voor uitstel (of afstel?) van die wetten.

De Tweede Kamer vroeg deze week aan demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om toe te lichten wat de gevolgen zijn voor een aantal wetsvoorstellen als deze controversieel worden verklaard. Dit houdt in dat de Tweede en Eerste Kamer de wetsvoorstellen pas weer behandelen als er een nieuw kabinet is. Minister Asscher heeft nu in een Kamerbrief de gevraagde toelichting gegeven.

Bij uitstel geen langer kraamverlof per 2019

De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel voor het langere kraamverlof is 1 januari 2019. In het voorstel is ook een wijziging van het meerlingenverlof opgenomen. De beoogde ingangsdatum daarvan is 1 april 2018. Beide ingangsdata zijn niet haalbaar als het wetsvoorstel controversieel wordt verklaard en daarom de behandeling ervan in de Tweede Kamer wordt uitgesteld. UWV moet voor de wet het één en ander aanpassen, maar kan hiermee pas beginnen als de tekst van het wetsvoorstel definitief is. Dit is pas het geval als de Tweede Kamer het voorstel goedkeurt.

Langer wachten op compensatie transitievergoeding

Ook het wetsvoorstel voor wijzigingen in de regels voor de transitievergoeding kent twee ingangsdata. De beoogde ingangsdatum voor de compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte is 1 januari 2019. Om die datum te halen, moet UWV uiterlijk 1 juli 2017 een implementatieopdracht krijgen. Deze opdracht kan pas gegeven worden als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is. De nieuwe regels voor een cao-vervanging van de transitievergoeding moeten per 1 januari 2018 ingaan. Ook deze datum wordt bij een controversieelverklaring niet gehaald.

Wet voor invloed OR op topbeloningen al uitgesteld

De wetsvoorstellen worden komende week besproken in een procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen week werd het wetsvoorstel van Asscher om ondernemingsraden meer zeggenschap te geven over topbeloningen al uitgesteld.