Verlaag transitievergoeding door kostenaftrek

29 mei 2015 | Door redactie

Onder het nieuwe ontslagrecht moet u een ontslagen werknemer straks een transitievergoeding meegeven. U mag echter bepaalde kosten die u heeft gemaakt aftrekken van deze vergoeding. Het kabinet heeft inmiddels bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

In het nieuwsartikel ‘Transitievergoeding: kosten verrekenen’ las u al dat u bepaalde kosten mag aftrekken van de transitievergoeding die u vanaf 1 juli 2015 moet betalen aan een ontslagen werknemer. U moet de transitievergoeding betalen aan werknemers die een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad. 

Voorwaarden bekendgemaakt in Staatsblad

Het kabinet heeft de voorwaarden van de aftrek gepubliceerd in het Staatsblad, die zijn daarmee definitief geworden. Uw bv moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen om kosten af te mogen trekken van de transitievergoeding:

  • Uw bv heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en duidelijk gemaakt om welke kosten het precies gaat.
  • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding. Let op: schriftelijke toestemming van de werknemer voor het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding is niet nodig als er tussen werkgever en werknemer andere afspraken zijn gemaakt. Als er bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst staat welke kosten er in mindering gebracht mogen worden, is aparte toestemming niet nodig.
  • De kosten die uw bv aftrekt van de transitievergoeding van een werknemer zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over een outplacementtraject. De kosten van het outplacementtraject mag u alleen aftrekken van de transitievergoeding als de werknemer hier ook daadwerkelijk aan heeft deelgenomen.
  • De loonkosten van de tijd die een werknemer besteedt aan een opleiding of cursus mag u niet aftrekken van de transitievergoeding.
  • De kosten die gemaakt zijn moeten gelet op het maatschappelijk gebruik redelijk zijn.
  • De kosten moeten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend. Ook kosten die na het ontslag zijn gemaakt, kunt u dus aftrekken van de transitievergoeding.
  • De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald (bijvoorbeeld een O&O-fonds die een deel van de scholingskosten vergoedt).
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald (bijvoorbeeld op grond van een studiekostenbeding).