Volledige transitievergoeding voor AOW-naderende werknemer

22 augustus 2017 | Door redactie

Een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, heeft bij ontslag gewoon recht op de volledige transitievergoeding. Dit bepaalde het gerechtshof onlangs in een zaak waarin de rechter de transitievergoeding verlaagd had.

In de zaak ging het om het ontslag van een werknemer die een IVA-uitkering ontving en van wie de werkgever het dienstverband na twee jaar ziekte wilde beëindigen. Over een paar maanden zou deze werknemer de AOW-leeftijd bereiken. De werkgever wilde de werknemer geen transitievergoeding meegeven, omdat de doelen van de transitievergoeding – compensatie voor het ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan – hier niet van toepassing waren. De kantonrechter ging hier gedeeltelijk in mee en matigde de transitievergoeding naar € 25.000 (het volledige bedrag was € 73.514,42).

Transitievergoeding staat los van inkomensverlies

Het gerechtshof was het niet eens met de matiging van de transitievergoeding. Volgens het hof was het niet de bedoeling van de wetgever om een werknemer die de AOW-leeftijd nadert een lagere transitievergoeding toe te kennen. De werkgever is alleen geen transitievergoeding verschuldigd als het dienstverband eindigt op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het argument dat een werknemer die de AOW-leeftijd nadert bijna een uitkering krijgt en hierdoor geen compensatie voor het ontslag hoeft te krijgen, hield volgens het hof geen stand. De transitievergoeding staat namelijk los van de schade of het inkomensverlies dat de werknemer lijdt door het ontslag.

Werkgever kan dienstverband ook in stand houden

De zaak benadrukt nog eens dat de werkgever alleen geen transitievergoeding hoeft te betalen bij ontslag van een werknemer op of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij ontslag van een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, moet de werkgever wel een transitievergoeding betalen. Wel zou hij in zo’n geval kunnen overwegen om het dienstverband in stand te houden totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt heeft.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 juli 2017, ECLI (verkort): 3263