Voorwaarden aftrek transitievergoeding bekend

21 mei 2015 | Door redactie

Onder voorwaarden mag uw onderneming scholings- en andere kosten aftrekken van de transitievergoeding. Om welke kosten het precies gaat en aan welke voorwaarden u moet voldoen, staat in een onlangs gepubliceerd besluit.

Dat het kabinet een ontwerpbesluit voor de regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding naar de Raad van State gestuurd had voor advies, kon u al lezen in het nieuwsartikel 'Transitievergoeding verlagen door kostenaftrek'.

Aftrekmogelijkheden gespecificeerd in besluit

Inmiddels is het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (pdf) gepubliceerd en is er dus duidelijkheid over de kosten die uw onderneming in mindering mag brengen op de transitievergoeding die elke werknemer moet ontvangen die vanaf 1 juli 2015 na minimaal twee jaar onvrijwillig vertrekt. Uw onderneming moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen om kosten af te mogen trekken van de transitievergoeding van een werknemer:

  • Uw onderneming heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat de kosten gemaakt worden en om welke kosten het precies gaat.
  • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding.
  • De kosten die uw onderneming aftrekt van de transitievergoeding van een werknemer zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van die werknemer.
  • Het loon van de werknemer mag niet tot de kosten gerekend worden. 
  • Er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het doel waarvoor deze gemaakt zijn.
  • De kosten moeten worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
  • De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald.
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

Afspraken in cao of arbeidsovereenkomst zijn voldoende

Let op: schriftelijke toestemming van de werknemer voor het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding is niet nodig als er tussen werkgever en werknemer andere afspraken gemaakt zijn. Als er bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst staat welke kosten er in mindering gebracht mogen worden, is aparte toestemming niet nodig.