Werkgever komt niet onder transitievergoeding uit

Het hof in Den Haag heeft in een zaak geoordeeld dat een werkgever de transitievergoeding moest uitbetalen en daarmee niet mocht wachten totdat de werknemer deze zelf zou opeisen. Het proberen te ontlopen van de transitievergoeding hoort niet bij goed werkgeverschap.

28 november 2019 | Door redactie

De werknemer had in oktober 2015 een brief ontvangen met de mededeling dat zijn werkgever zijn ontslag ging aanvragen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Ook zou de werkgever bij het ontslag de transitievergoeding betalen. De werkgever beëindigde in juli 2016 de arbeidsovereenkomst, maar betaalde de transitievergoeding niet uit. In september 2016 stuurde de werknemer een brief aan zijn ex-werkgever om te vragen waarom deze de transitievergoeding nog niet had betaald. De werkgever beantwoordde de brief half oktober. Volgens de werkgever had de werknemer binnen 3 maanden na zijn ontslag een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen om de transitievergoeding op te eisen. Omdat deze 3 maanden inmiddels verstreken waren, had de werknemer volgens de werkgever geen recht meer op de transitievergoeding.

Ondanks verstrijken vervaltermijn komt werkgever niet onder transitievergoeding uit

De werknemer stapte naar de kantonrechter. Die oordeelde dat de werkgever de transitievergoeding moest uitbetalen. Hierop ging de werkgever in hoger beroep, maar zonder succes. Omdat de werkgever had vermeld dat hij de transitievergoeding zou betalen, kon het volgens het hof de werknemer niet worden aangerekend dat hij de vergoeding niet opgeëist had. Ook had de werkgever niet tot na de vervaltermijn moeten wachten om dit aan de werknemer te laten weten. Het hof vond het onaanvaardbaar dat de werkgever het verstrijken van de vervaltermijn gebruikte om onder zijn verplichtingen uit te komen. Bovendien is de vervaltermijn hier niet voor bedoeld. Tijdens de vervaltermijn kunnen de werkgever en werknemer meningsverschillen over het recht of de omvang van de transitievergoeding uitvechten, maar hierover heeft tussen beide partijen nooit onenigheid bestaan.

Uitbetalen transitievergoeding valt onder zorgplicht werkgever

Daar kwam bij dat het hof tijdens de rechtszaak ontdekte dat de werkgever bij het beëindigen van het dienstverband niet zelf overging tot het betalen van de transitievergoeding, maar bewust wachtte tot de ex-werknemer hierop aanspraak maakte. Dit achtte het hof in strijd met goed werkgeverschap. Het betalen van de transitievergoeding valt onder de zorgplicht van de werkgever voor de werknemer die hij ontslaat of waarvan hij de arbeidsovereenkomst niet verlengt.
Gerechtshof Den Haag, 8 oktober 2019, ECLI (verkort): 2618

Bijlagen bij dit bericht

Transitievergoeding berekenen
Tools | Rekentools