Werknemer kan hogere transitievergoeding eisen

13 juli 2015 | Door redactie

Als een werknemer die minimaal twee jaar voor uw onderneming heeft gewerkt, op uw verzoek vertrekt, moet u hem een transitievergoeding betalen. Doet u dit niet, dan kan de werknemer deze vergoeding opeisen. Daar heeft hij na het einde van zijn dienstverband drie maanden de tijd voor.

Er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat u aan een vertrekkende werknemer geen transitievergoeding kunt of wilt betalen. Als de werknemer deze vergoeding toch wil ontvangen, moet hij binnen drie maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen om de transitievergoeding op te eisen.

Meningsverschil over hoogte transitievergoeding

Deze procedure geldt ook als u – volgens de werknemer – een te lage transitievergoeding betaalt. Omdat u bepaalde kosten in mindering kunt brengen op de transitievergoeding, kan over de hoogte hiervan een meningsverschil ontstaan.
Onderneemt een werknemer niet binnen drie maanden na het einde van zijn dienstverband actie, dan komt zijn recht op de transitievergoeding te vervallen.