Werknemer moet transitievergoeding opeisen

2 juli 2015 | Door redactie

Als een werkgever geen transitievergoeding betaalt aan een werknemer die hier wel recht op heeft, moet de werknemer die zelf opeisen. Hij moet hiermee wel haast maken. Er geldt hiervoor namelijk een termijn van drie maanden na de datum waarop het dienstverband is geëindigd.

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers die na twee jaar dienstverband onvrijwillig uw organisatie verlaten recht op een transitievergoeding. Een goed werkgever denkt er natuurlijk zelf aan om deze vergoeding bij uitdiensttreding te betalen. Maar als de werkgever de transitievergoeding niet kan of wil betalen, moet de werknemer binnen drie maanden een verzoekschrift bij de kantonrechter indienen om deze vergoeding op te eisen. Dit geldt ook als de werkgever een te lage transitievergoeding aan de werknemer heeft betaald. Onderneemt de werknemer geen actie, dan kan de werknemer het recht op de transitievergoeding niet meer aanvechten bij de kantonrechter. 

Ook transitievergoeding voor arbeidsongeschikte werknemer

U wilt een gerechtelijke procedure natuurlijk voorkomen. Let er daarom op dat u de transitievergoeding betaalt als werknemers hier recht op hebben. Wees hier extra alert op bij tijdelijke werknemers van wie het contract na twee jaar dienstverband afloopt en arbeidsongeschikte werknemers die na twee jaar uit dienst treden.