Werknemer valt in prijzen met ontslagvergoeding

5 november 2015 | Door redactie

Hoewel de transitievergoeding de ontslagvergoeding heeft vervangen per 1 juli 2015, krijgt een werknemer in enkele gevallen toch nog een aanvullende (ontslag)vergoeding. En uit een recente rechtszaak blijkt dat die flink kan oplopen als de werkgever ernstig verwijtbaar is. Let op: ook verwijtbaar gedrag van een leidinggevende kan leiden tot een aanvullende vergoeding.

De kantonrechter oordeelde dat een werkgever een billijke vergoeding van bruto € 50.000 moest betalen aan een werknemer tegenover wie hij zich stelselmatig zou hebben misdragen. Deze aanvullende vergoeding kwam bovenop een transitievergoeding (e-learning) van ruim € 16.000. Het hoge bedrag van de billijke vergoeding baseerde de rechter op de (pensioen)inkomsten die de werknemer misliep vanwege haar contractontbinding.

Arbeidsongeschikte werknemer neemt recht in eigen hand

De 63-jarige werknemer was zelf naar het gerecht gestapt voor de ontbinding van haar contract. Ze was gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en kon om die reden minder arbeidsuren maken. Sinds die urenwijziging maakte de werkgever het leven van de werknemer zuur door haar onder meer midden op de werkvloer te kleineren met bewoordingen als ‘ik treiter jou er wel uit’. Ook verzuimde de werkgever om aan zijn re-integratieverplichtingen (tool) te voldoen. Omdat de kantonrechter dit gedrag als ernstig verwijtbaar beschouwde, accepteerde hij het verzoek tot ontbinding. Zodoende moest de werkgever op de blaren zitten, al was het ‘eruit treiteren’ hem wel gelukt.

‘Billijke’ vergoeding per 1 juli 2015 bovenop transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 kunnen rechters bepalen dat werkgevers bij ontslag een billijke vergoeding moeten betalen als zij ernstig nalatig of verwijtbaar hebben gehandeld. Deze mogelijkheid bestaat omdat in de transitievergoeding de schuld van de werkgever niet wordt meegewogen. Rechters mogen de hoogte van de billijke vergoeding naar eigen inzicht vaststellen. In bovenstaande zaak speelde de inkomensschade een rol, maar ook andere omstandigheden kunnen van invloed zijn.