Wat telt mee voor de transitievergoeding?

Checklist

PDF 179.76 kb

13-08-2019

Download deze tool
Sinds 1 januari 2020 moet u werknemers bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding betalen, te berekenen vanaf de eerste dag van het dienstverband. U moet die vergoeding berekenen aan de hand van het maandloon van de werknemer. Via deze checklist kunt u eenvoudig het loon van de vertrekkende werknemer controleren op de looncomponenten die meetellen voor de transitievergoeding. Deze tool geeft u een overzicht van de looncomponenten waarover u de verschuldigde transitievergoeding moet berekenen.