Geldt de compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht?

22 juli 2019

Kunnen we met terugwerkende kracht een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die we betaald hebben na 2 jaar ziekte?

Als u transitievergoeding betaald heeft aan een werknemer die na 2 jaar ziekte uit dienst ging, kunt u daar per 1 april 2020 compensatie voor krijgen. Voor nieuwe uitdiensttredingen moet u de compensatie straks binnen 6 maanden na betaling van de vergoeding aanvragen bij UWV. Toch is er ook een mogelijkheid om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor de compensatie.

Aanvraag

Dit kan voor een (transitie)vergoeding die uw organisatie op of na 1 juli 2015 heeft betaald aan een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na 2 jaar ziekte. De aanvraag hiervoor kunt u volgens de regeling vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 indienen. Daarvoor heeft u wel de beschikking nodig die UWV heeft gegeven voor de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering. Als UWV deze informatie niet heeft, moet u een verklaring afleggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. U moet daarbij de datum vermelden waarop de werknemer ziek werd en de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld. Bewaar deze gegevens dus in uw administratie!