Glijdende schaal bij scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen?

6 november 2020

Is er voor scholingskosten die van de transitievergoeding af mogen een glijdende schaal mogelijk, net zoals in een studiekostenbeding?

Onder voorwaarden mag u de transitievergoeding verminderen met kosten die uw organisatie heeft gemaakt voor scholing van een werknemer. Voor deze kostenaftrek moet u afspraken maken met de werknemer. Daarbij is inderdaad een glijdende schaal mogelijk. De wet- en regelgeving belemmert dit niet.

Eerlijk

De glijdende schaal is gebruikelijk in het studiekostenbeding. Dit beding regelt dat een werknemer door u betaalde studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde termijn zelf uit dienst treedt (de transitievergoeding bent u dan meestal niet verschuldigd).

Met de glijdende schaal wordt in dit beding bedoeld dat de werknemer naarmate zijn dienstverband voortduurt na het volgen van de studie, minder kosten hoeft terug te betalen als hij besluit om te vertrekken. Denk aan 100% van de kosten bij vertrek binnen een halfjaar en 50% van de kosten bij vertrek binnen een jaar.

Zo’n afspraak kunt u ook maken voor scholingskosten die bij ontslag van de transitievergoeding af kunnen. Het percentage van de kosten waarmee u de vergoeding mag verminderen, neemt dan af in een zekere termijn na de afronding van de scholing. Dat kan wel zo eerlijk zijn. De werknemer wil niet dat de vergoeding verlaagd wordt met kosten voor een studie waar hij bij vertrek inmiddels niet meer zo veel aan heeft.