Hoe berekent UWV compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

29 juni 2020

Ik wil compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte. Welke regels gebruikt UWV daarbij voor de berekening?

Vanaf 1 april 2020 kunt u van UWV compensatie ontvangen voor transitievergoedingen die u heeft betaald bij ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht.

Ook transitievergoedingen die u tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 heeft betaald, of nog gaat betalen, vallen onder de compensatieregeling. Wel is per 1 januari 2020 de opbouw van de transitievergoeding door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gewijzigd. De transitievergoeding kan hierdoor lager uitvallen.

Overgangsrecht op compensatieregeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft bepaald dat op de compensatieregeling overgangsrecht van toepassing is. Ligt het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020, maar bent u de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst ná 1 januari 2020 gestart, dan berekent UWV de compensatie volgens de nieuwe berekening op grond van de WAB.

Om in aanmerking te komen voor compensatie op basis van de oude berekening, had u de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dus voor 1 januari 2020 moeten starten. Dit houdt in dat u voor die tijd een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid had moeten aanvragen bij UWV. Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden had u hier voor 1 januari 2020 afspraken over moeten maken.