Hoe hoog is de transitievergoeding na een tweede dienstverband?

19 mei 2020

Vier maanden geleden nam een werknemer ontslag. Nu solliciteert hij op een andere functie binnen onze organisatie. Stel dat wij hem aannemen en later weer uit dienst laten treden. Over welke periode ontvangt hij dan een transitievergoeding?

Het is goed dat u zich dit van tevoren afvraagt, anders volgt later een onaangename verrassing. Als u de werknemer opnieuw in dienst neemt en daarna zijn contract niet verlengt of hem ontslaat, heeft hij recht op een transitievergoeding over de duur van zowel zijn nieuwe contractperiode als de vorige periode (maar niet over de tussenliggende onderbreking). Gaat het om een totale contractduur van vele jaren, dan is uw organisatie mogelijk een hoop geld kwijt aan de vergoeding. Per dienstjaar ontvangt de werknemer 1/3 van zijn maandloon.

Initiatief voor beëindigen samenwerking

Voor het recht op de transitievergoeding is het relevant of de werkgever of de werknemer de samenwerking beëindigt. Voor de hoogte van de vergoeding maakt het echter niet uit wie het initiatief heeft genomen, ook niet in het verleden. Als u de vergoeding moet betalen – uw organisatie verlengt het contract niet, ontslaat de werknemer of is ernstig verwijtbaar als de werknemer zelf vertrekt– moet u dit over het volledige dienstverband berekenen. Alleen als een onderbreking van het dienstverband langer dan 6 maanden heeft geduurd, hoeft u de periode van vóór die onderbreking niet mee te nemen in de berekening. Als de werknemer zelf in een vorige periode bij u ontslag heeft genomen, heeft hij hiermee zichzelf niet het recht ontnomen op een transitievergoeding over deze periode als hij binnen 6 maanden weer in dienst komt.

Geen 2 keer transitievergoeding opeisen

De werknemer ontvangt geen transitievergoeding over het eerdere deel van een dienstverband als u als werkgever destijds het besluit nam om niet met elkaar door te gaan en toen al een transitievergoeding betaald heeft. Het is dus niet zo dat een werknemer over een periode van het dienstverband 2 keer een transitievergoeding kan opeisen.

Update 11-3-2021: een kantonrechter kan oordelen dat het betalen van de transitievergoeding over het gehele dienstverband onrechtvaardig is en de werkgever dat daarom niet hoeft te doen. In een recente zaak kwam een kantonrechter tot dit oordeel.Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de toolbox Zo berekent u de correcte transitievergoeding.