Hoe werkt de afronding van de transitievergoeding?

Publicatiedatum 24 juli 2019

Met een online rekentool probeer ik de transitievergoeding te berekenen. Waarom krijg ik bij het invullen van een dienstverband van zeventien jaar en twaalf maanden een ander bedrag dan bij een dienstverband van achttien jaar?

Als basisregel voor de berekening van de transitievergoeding geldt dat u het aantal halve dienstjaren van de betreffende werknemer vermenigvuldigt met een zesde van zijn brutomaandloon. Is de werknemer langer dan tien jaar in dienst – zoals in uw situatie het geval is – dan krijgt hij na die tien jaar per half dienstjaar een vierde van zijn maandloon (en zelfs een half maandsalaris als de werknemer vijftig jaar of ouder is).

Dienstjaren

Momenteel geldt dat u de transitievergoeding op halve dienstjaren naar beneden mag afronden. U betaalt dan enkel voor volledige halve dienstjaren. Voor een werknemer met een dienstverband van drie jaar en tien maanden berekent u zijn transitievergoeding dus over 3,5 dienstjaar (zeven halve dienstjaren). Deze regel kan verklaren waarom de rekentool die u gebruikt twee verschillende mogelijkheden geeft: vult u bij de duur van het dienstverband zeventien jaar en twaalf maanden in, dan berekent de tool de transitievergoeding blijkbaar over zeventien jaar en zes maanden (35 halve dienstjaren). Bij achttien dienstjaren berekent de tool de vergoeding over 36 halve dienstjaren. Dat extra halve dienstjaar verhoogt uiteraard de vergoeding.

WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt per 1 januari 2020 de wijze waarop u de transitievergoeding moet berekenen. Vanaf 2020 betaalt u de transitievergoeding over het volledige dienstverband, ook over de resterende maanden en dagen die gezamenlijk geen half dienstjaar vormen en die u onder de huidige rekenregels buiten beschouwing laat. Volgend jaar behoren rekentools dus weer andere resultaten te geven. Houd daarom in de gaten of tools geactualiseerd zijn.