Is de bedrijfsgrootte van belang voor de compensatie van de transitievergoeding?

22 juli 2019

Maakt het voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding uit hoeveel werknemers in dienst zijn?

Er gaat geen grens gelden voor het aantal werknemers dat een werkgever in dienst mag hebben voor de compensatie van de transitievergoeding. In een Kamerbrief heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de compensatie geldt voor iedere werkgever die aan de voorwaarden voldoet. De omvang van de organisatie speelt hierbij geen rol. Uw organisatie kan vanaf 1 april 2020 gebruikmaken van de compensatieregeling als zij een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat. Uw organisatie kan dan de compensatie ook met terugwerkende kracht krijgen voor transitievergoedingen die zij sinds 1 juli 2015 heeft betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen.

Hoogte

De hoogte van de compensatie is gelijk aan die van de betaalde transitievergoeding of – als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding – de hoogte van de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. Ook als de werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, kan de werkgever compensatie krijgen voor de betaalde ontslagvergoeding. Hoewel de werkgever in dat geval zelf mag bepalen hoe hoog het bedrag is dat hij aan de werknemer meegeeft (hoger of lager dan de transitievergoeding), is de compensatie gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoeding die de werkgever zou moeten betalen bij ontslag via UWV of de kantonrechter.