Mag ik kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Publicatiedatum 26 juli 2019

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen?

Kosten van bijvoorbeeld outplacement, scholing of een langere opzegtermijn zonder werkzaamheden kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Maar trainingen vallen daar niet onder. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever heeft de kosten gespecificeerd en de werknemer hierover vooraf geïnformeerd.
  • De werknemer stemt vooraf schriftelijk in met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding.
  • De kosten zijn gemaakt door de werkgever zelf.
  • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de werknemer.
  • Loonkosten mogen niet in mindering worden gebracht, tenzij de werknemer en werkgever een langere opzegtermijn afspreken en uw werknemer in deze periode is vrijgesteld van werk.
  • De kosten staan in een redelijke verhouding tot het doel waarvoor ze zijn gemaakt.
  • De kosten komen in mindering op dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de kosten zijn gemaakt of hierna.
  • De kosten kunnen niet elders door de werkgever worden gedeclareerd.
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald via bijvoorbeeld een studiekostenbeding.

Ondertekenen

Heeft uw organisatie kosten gemaakt om de inzetbaarheid van een werknemer buiten de organisatie te bevorderen, dan kunnen ook deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, als u dit met uw werknemer van tevoren schriftelijk afgesproken heeft.