Mag transitievergoeding op de laatste gewone loonstrook?

26 juli 2019

Wij betalen de transitievergoeding uit in dezelfde maand als het laatste loon van vertrekkende werknemers. Kan dit op dezelfde loonstrook komen?

De afrekening over het laatste salaris van de vertrekkende werknemer moet gebeuren onder inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen volgens de witte tijdvaktabel. De transitievergoeding die uw onderneming hem moet betalen, kwalificeert als een eenmalige uitkering van loon uit vroegere dienstbetrekking. Dat betekent dus dat de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen hierover volgens de groene tabel voor bijzondere beloningen moet gebeuren. Dat geldt ook als de werknemer op het moment van uitkering nog bij u in dienst is.

Onderscheid op loonstrook

U mag het (laatste) salaris en de transitievergoeding niet bij elkaar optellen voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ze moeten immers volgens verschillende tabellen worden belast. Als u dit onderscheid op de loonstrook van de werknemer kunt aanbrengen, is dat prima en kunt u zowel het laatste salaris als de transitievergoeding vermelden, met respectievelijk hun eigen bedrag aan in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen, volgens de erop van toepassing zijnde (aparte) tabel. Let op: de Belastingdienst eist dat de transitievergoeding op een nieuwe inkomstenverhouding wordt verantwoord in uw salarisadministratie. Daarom is het in de praktijk lastig om deze op dezelfde loonstrook te verantwoorden.Meer informatie over de transitievergoeding vindt u in de toolbox Zo berekent u de correcte transitievergoeding.