Zijn transitievergoedingen duurder onder de WAB?

22 juli 2019

Is de transitievergoeding sinds de invoering van de Wet arbeidmarkt in balans (WAB) per 1 janauri 2020 hoger of juist lager dan voorheen?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht, de arbeidsovereenkomst en flexwerk. Ook zijn er diverse wijzigingen opgenomen met betrekking tot de transitievergoeding. Die wijzigingen kunnen uw organisatie extra geld kosten, maar niet in alle gevallen. De belangrijkste plannen van de WAB voor de transitievergoeding zijn:

  • Werknemers krijgen vanaf indiensttreding recht op de transitievergoeding. Zelfs bij ontslag in de proeftijd, moet een werkgever straks de (in dit geval zeer lage) vergoeding betalen.
  • Voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geldt geen aparte berekening voor de transitievergoeding. Voor elk dienstjaar krijgt een werknemer een derde maandsalaris.
  • De werkgever berekent de transitievergoeding over het gehele dienstverband, in plaats van dat hij de periode waarover hij de vergoeding berekent afrondt op halve dienstjaren.

Berekening

De WAB zorgt er dus voor dat een werkgever een transitievergoeding moet betalen aan élke (niet AOW-gerechtigde) werknemer die niet zelf vertrekt. Verloopt bijvoorbeeld een halfjaarcontract op of na 1 januari 2020 en wordt het contract niet verlengd, dan moet de werkgever de portemonnee trekken. Stel dat de werknemer € 3.000 bruto per maand verdient. Simpel genomen bedraagt de transitievergoeding dan (1/6 x € 3.000 =) € 500. Voor werkgevers die veel met flexibele krachten werken, kunnen de kosten bij uitdiensttredingen behoorlijk oplopen.

Besparing

De maatregel voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, bespaart werkgevers juist geld. Een werknemer die € 3.000 per maand verdient en na vijftien jaar wordt ontslagen, heeft onder de WAB recht op een transitievergoeding van (1/6 x € 3.000 x 30 =) € 15.000 in plaats van (1/6 x € 3.000 x 20 =) € 10.000 + (1/4 x € 3.000 x 10 =) € 7.500 = € 17.500.