Transitievergoeding

Als werkgever moet u werknemers die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt een transitievergoeding betalen. De werknemer kan dit gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Als de werkgever en werknemer de samenwerking met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, is er geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

Uitgelicht

Aanvraag compensatie transitievergoeding voorbereiden

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij UWV voor een compensatie van transitievergoedingen die zij hebben betaald...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 27-02-2020

Compensatie transitievergoeding is nu aan te vragen

Sinds 1 april kan een werkgever bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die hij heeft betaald bij ontslag vanwege...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 02-04-2020

Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?

Sinds 1 januari 2020 moet u werknemers bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding betalen, te berekenen vanaf de eerste dag van...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-01-2020

Transitievergoeding bepalen

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding....

Rekentool
Externe web-tool
Publicatiedatum: 06-09-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 23-02-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende reg...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 01-01-2020

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

Infographics

Slapend dienstverband

Ontslag Publicatiedatum 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

Vraag en antwoord

Wat is het gevolg als we een voormalig werknemer weer in dienst nemen?
Het is goed dat u zich dit van tevoren afvraagt, anders volgt later een onaangename verrassing. Als u de werknemer opnieuw in dienst neemt en daarna zijn contract niet verlengt of hem ontslaat, heeft hij recht op een transitievergoeding over de duur van zowel zijn nieuwe contractperiode... Lees het hele antwoord