Transitievergoeding

Als werkgever moet u aan werknemers die u ontslaat - of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt - een transitievergoeding betalen. De werknemer kan die gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Ook is de transitievergoeding een compensatie voor baanverlies. U kunt op verschillende kosten op de transitievergoeding in mindering brengen of de vergoeding in termijnen betalen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
Voor het berekenen van de transitievergoeding moet u weten welke loonbestandelen wel of niet meetellen. Daarna kunt u op basis van de lengte van het dienstverband de hoogte vaststellen door de rekentool in te vullen.

Moet de werkgever altijd een transitievergoeding betalen?
Een werknemer heeft recht op de transitievergoeding als zijn werkgever hem ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt. Ook bij ontslag tijdens de proeftijd moet de werkgever de transitievergoeding betalen. Bij ontslag op staande voet, met wederzijds goedvinden of als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, is de werkgever niet wettelijk verplicht een transitievergoeding uit te keren. Soms kan de werkgever compensatie krijgen voor de verschuldigde transitievergoeding.

 

Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

Ontslag | Publicatiedatum 28-02-2023

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst...

Wat moeten we regelen bij overlijden van een werknemer?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 31-10-2022

Tot ons verdriet is een werknemer van ons overleden. We willen het dienstverband op een goede manier afhandelen voor de nabestaanden. Wat moeten we regelen bij het...

Mag ik de kosten van bedrijfstrainingen van de transitievergoeding afhalen?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 10-08-2022

Scholingskosten mogen op de transitievergoeding in mindering gebracht worden. Vallen daaronder ook de kosten voor bedrijfs- en vaardigheidstrainingen?

Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct

Loonadministratie Publicatiedatum 15-02-2023

Een werknemer die uit dienst treedt, brengt een hoop administratieve verplichtingen met zich mee. Deze toolbox leidt u van het schriftelijk bevestigen van de uitdiensttreding...

Zo berekent u de correcte transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 07-01-2022

Werknemers die onvrijwillig uit dienst gaan, hebben recht op een transitievergoeding van hun werkgever. De hoogte van die vergoeding hangt af van het salaris van de werknemer...

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag Publicatiedatum 16-06-2020

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie....

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 02-01-2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...

Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Ontslag 6 minuten | 10-01-2023

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer. In welke situaties loopt u het risi...

OR & de spelregels van de transitievergoeding

Transitievergoeding 6 minuten | 13-12-2022

Het begrip transitievergoeding bent u tijdens uw OR-werk vast wel eens tegengekomen. Hoewel uw OR er niet direct iets mee te maken heeft, ra...

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 14-02-2022

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 02-02-2022

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Slapend dienstverband

Ontslag Publicatiedatum 12-05-2020

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ‘slapend dienstverband’. In de infographic ziet u wat er de afgelopen jaren gebeurd is.

Heeft u een vraag over Transitievergoeding?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Transitievergoeding?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie