Uitzendkrachten

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Uitgelicht

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding...

Deze tool is een kant-en-klare uitzendovereenkomst voor fase A, conform de cao voor uitzendkrachten ABU. Met de overeenkomst legt...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 09-01-2020

Wat is het nut van een g-rekening?

Wij lenen uitzendkrachten in via een bureau en begrepen dat het verstandig is om een g-rekening af te sluiten. Wat is het nut daarvan?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao...

Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en...

De cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn geharmoniseerd. De inhoud van de cao's is nagenoeg hetzelfde. Maar 'nagenoeg'...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Ook tijdelijke werknemers goed beschermen

Arbeidsongeval 5 minuten | 16-03-2021

Uitzendkrachten zijn relatief vaak slachtoffer van arbeidsongevallen. Maar dit geldt ook voor andere ‘ongewone’ werkenden. Arbeidsorganisati...

Controles voor samenwerking met uitzendbureau

Uitzendkrachten 4 minuten | 09-11-2020

Als u personeel nodig heeft, kunt u altijd terecht bij een uitzendonderneming. De uitzender ontzorgt en u betaalt voor de uren die de uitzen...

WAB onder de loep na woelig half jaar

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 27-07-2020

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd in 2015 in zo’n rap tempo ingevoerd, dat later herstelwetgeving noodzakelijk bleek te zijn. Het ging daa...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

De toetsingsvrijstelling RI&E: welke medewerkers tellen mee?
Een organisatie hoeft de RI&E niet te laten toetsen (infographic) als bij het bedrijf maximaal 25 werknemers werken, van een erkend branchespecifiek RI&E-instrument gebruik wordt gemaakt en de organisatie tot die branche behoort. Voor het vaststellen van het aantal medewerkers... Lees het hele antwoord