Uitzendkrachten & gedetacheerden

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan u uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij u op de loonlijst. Gedetacheerden worden vaker voor langlopende contracten ingezet. Het gaat om het vervullen van een vaste positie of langlopend project.

Nieuws

Geen toelatingsstelsel uitleners vóór 1 januari 2026

14-05-2024

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) treedt voorlopig nog niet in werking. Demissionair mini...

Strenge regels voor kopie ID-bewijs uitzendkracht

06-05-2024

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt, mag hij als inlener geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren...

Werkgevers ontlopen betaling van transitievergoeding

04-04-2024

In principe hoort elke werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt een transitievergoeding te ontvangen, maar in de praktijk gebeurt dat va...

Eerste Kamer wijst voorstel voor werving en selectie af

27-03-2024

Het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is afgewezen door de Eerste Kamer. Hierdoor worden werkgevers niet...

Recent verschenen