Uitzendkrachten & gedetacheerden

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan u uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij u op de loonlijst. Gedetacheerden worden vaker voor langlopende contracten ingezet. Het gaat om het vervullen van een vaste positie of langlopend project.

 

Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 04-01-2023

Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op...

Uitzendkracht geen zorgverzekering: uitzendbureau aansprakelijk?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 03-11-2022

In de Cao voor uitzendkrachten staat dat we als uitzendbureau aan uitzendkrachten die niet-permanent woonachtig in Nederland zijn een aanbod moet doen voor het afsluiten...

Wat is het verschil tussen uitzenden, detacheren en payrollen?

Flexwerkers | Publicatiedatum 11-10-2022

Omdat nieuwe werknemers bijna niet te vinden zijn, willen we gebruik gaan maken van flexibele arbeid om het werk op te vangen. Maar wat is het precieze verschil tussen...

Wat zijn de voor- en nadelen van een flexibele schil?

Flexwerkers 4 minuten | 19-01-2023

Veel werkgevers zijn terughoudend in het aanbieden van vaste contracten aan werknemers. Er wordt veel gewerkt met tijdelijke dienstverbanden...

OR & de rechten en bevoegdheden bij flexkrachten

Flexwerkers 6 minuten | 04-10-2022

Werkgevers maken dankbaar gebruik van flexibele arbeidsconstructies zoals uitzenden, payrollen en contracting om beter in te kunnen spelen o...

Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 25-08-2022

De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkend...

Hoe laat een werkgever zijn uitzendkrachten veilig werken?

Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum 16-03-2022

Uitzendkrachten zijn kwetsbaar. Zij horen bij de groep die het vaakst te maken krijgt met een arbeidsongeval. Om hun veiligheid te waarborgen, hebben zowel de inlenende...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Heeft u een vraag over Uitzendkrachten & gedetacheerden?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Uitzendkrachten & gedetacheerden?

Jasper Hoffstedde
Jasper Hoffstedde
Paralegal
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie