Uitzendkrachten & gedetacheerden

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan u uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij u op de loonlijst. Gedetacheerden worden vaker voor langlopende contracten ingezet. Het gaat om het vervullen van een vaste positie of langlopend project.

 

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet wel en niet?

Arbeidstijden | Publicatiedatum 01-06-2023

In onze organisatie werken niet alleen eigen werknemers, maar ook uitzendkrachten en een aantal zzp'ers. Vallen zij ook onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden,...

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 07-03-2023

Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Waar moeten we op letten bij de collegiale in- of uitleen van werknemers?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 04-01-2023

Wij hebben tijdelijk een aantal werknemers 'over', terwijl een bevriende organisatie werknemers tekortkomt. We willen die organisatie graag helpen. Waar moeten we op...

Basiscontract vervangt oproepovereenkomst

Oproepkrachten 4 minuten | 03-05-2023

Medio 2022 kondigde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ een pakket aan plannen aa...

12 keuzes bij samenwerking met recruitmentbureaus

Werving en selectie 6 minuten | 03-05-2023

Veel organisaties vinden het lastig om nieuwe mensen te vinden voor vacatures. De arbeidsmarkt zit op slot en kandidaten reageren vaak niet...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

Hoe laat een werkgever zijn uitzendkrachten veilig werken?

Uitzendkrachten & gedetacheerden Publicatiedatum 16-03-2022

Uitzendkrachten zijn kwetsbaar. Zij horen bij de groep die het vaakst te maken krijgt met een arbeidsongeval. Om hun veiligheid te waarborgen, hebben zowel de inlenende...

Alternatieven voor ontslag bij een reorganisatie

Reorganisatie Publicatiedatum 06-07-2021

Een reorganisatie gaat vaak gepaard met gedwongen ontslagen. Voordat de werkgever overgaat tot ontslag van werknemers, is het belangrijk dat hij ook andere opties onderzoekt....

Heeft u een vraag over Uitzendkrachten & gedetacheerden?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Uitzendkrachten & gedetacheerden?

Emma Bevers
Emma Bevers
Advocaat arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie