Aandachtspunten bij kiezen fatsoenlijk uitzendbureau

11 augustus 2020 | Door redactie

Meer dan 1 op de 5 inleners voert geen controles uit bij het selecteren van een uitzendbureau, zo komt naar voren uit onderzoek. Misstanden komen echter regelmatig voor. Waarop kunnen organisaties een uitzendbureau controleren?

Stichting FairWork liet onderzoek doen door onderzoeksbureau Team Vier naar de houding van werkgevers rondom het thema arbeidsuitbuiting en moderne slavernij. Daaruit komt naar voren dat veel organisaties zich weleens schuldig maken aan arbeidsuitbuiting, rekening houdend met het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten. Met name in de sectoren transport en logistiek, ICT en bouwnijverheid komen misstanden voor.

Betaling en identiteit van uitzendkracht controleren

De misstanden zijn voor een deel te voorkomen door met de juiste uitzendbureaus te werken, maar de behandeling van uitzendkrachten is vaak geen belangrijk criterium bij het selecteren van een uitzendbureau. In de eerste plaats kijkt de inlenende werkgever naar het aanbod van personeel, de prijs en flexibiliteit. Een ruime meerderheid voert wel één of meerdere controles uit bij de selectie, maar aan de andere kant controleert meer dan 20% van de inleners niets. Voorname controlepunten zijn of het uitzendbureau correct factureert, of de identiteit van een uitzendkracht klopt (tool), of de uitzendkracht legaal in Nederland is en of de uitzendkracht genoeg betaald krijgt.

Checklist helpt bij controle van uitzendbureau

Punten waar inleners minder aandacht aan schenken, zijn de G-rekening van een uitzendbureau, een certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA) of lidmaatschap van een brancheorganisatie. Daarnaast kan de inlener controleren of het uitzendbureau op een juiste manier bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Deze controlepunten zijn ook opgenomen in de checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ van Inspectie SZW, een hulpmiddel waar maar weinig werkgevers bekend mee blijken te zijn. Natuurlijk moet de inlener ook goed naar zijn eigen bijdrage kijken. Heeft zijn organisatie in alle relevante talen gedragsregels en een klachtenprocedure beschikbaar? En kunnen de arbeidskrachten bij een vertrouwenspersoon terecht? Daar valt eveneens nog winst te boeken.