Al in 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus?

25 november 2022 | Door redactie

Het verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus zal waarschijnlijk al begin 2024 in werking treden, of zoveel eerder als de parlementaire behandeling toelaat. Dat laat minister Van Gennip van SZW weten in een Kamerbrief. Oorspronkelijk zou de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

De certificeringsplicht is één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten om de problemen met arbeidsmigranten in de uitzendsector aan te pakken. Onlangs meldde NRC nog dat zeker 2.500 uitzendbureaus bewust arbeidsmigranten uitbuiten.

Alleen nog inlenen van gecertificeerde bureaus

De certificeringsplicht houdt in dat uitleners alleen nog arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen als zij gecertificeerd zijn. Ook inleners krijgen meer verantwoordelijkheid in de strijd tegen wanpraktijken: organisaties mogen alleen nog inlenen van gecertificeerde bureaus. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de certificeringsplicht. Uitleners of inleners die zich niet aan de regels houden, lopen het risico op een boete.

Handhaving pas vanaf 2025

Hoewel de certificeringsplicht zo snel mogelijk gaat gelden, zullen de handhavingsmogelijkheden pas in werking treden als álle uitleners in staat zijn gesteld om een certificaat te verkrijgen. Afhankelijk van de voortgang van de invoering is dit mogelijk pas vanaf 1 januari 2025. Om uitleners te stimuleren zo vroeg mogelijk een certificaat aan te vragen, is de minister van plan om met een ingroeimodel te werken. Dat betekent dat uitleners die vóór 1 augustus 2024 een certificaat aanvragen, onder het overgangsrecht van het wetsvoorstel vallen en mogen blijven uitlenen als er op 1 januari 2025 nog geen beslissing is genomen over hun aanvraag. De minister streeft ernaar het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 aan de Tweede Kamer aan te bieden, zodat behandeling nog vóór de zomer mogelijk is.

Dubbele meldplicht arbeidsongeval

De minister gaat in haar Kamerbrief ook in op de voortgang van het voorstel voor de Wet dubbele meldplicht bij arbeidsongevallen, een andere aanbeveling van het aanjaagteam. Dit wetsvoorstel regelt dat bij een meldplichtig arbeidsongeval waarbij een uitzendkracht is betrokken, zowel de inlener als uitlener verplicht is het ongeval te melden bij de NLA. Het streven is om deze wet begin 2025 in werking te laten treden.