Geen toelatingsstelsel uitleners vóór 1 januari 2026

14 mei 2024 | Door redactie

Het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) treedt voorlopig nog niet in werking. Demissionair minister Van Gennip van SZW meldt in een Kamerbrief dat er vóór 1 januari 2026 geen toelatingsstelsel zal zijn.

In de Kamerbrief gaat de minister in op de voortgang van het wetgevingstraject van de WTTA en de lagere regelgeving. De WTTA introduceert een toelatingsstelsel: uitleners mogen straks alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen als zij daartoe door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn toegelaten, terwijl inleners alleen nog arbeidskrachten mogen inhuren van toegelaten uitleners. Voor de toelating moet een uitlener aan eisen voldoen die worden uitgewerkt in lagere regelgeving. Eerder was het plan om een certificeringsplicht in te voeren, maar daar is van afgezien. Het toelatingsstelsel moet misstanden in de uitzendbranche tegengaan en arbeidsmigranten beschermen. De invoering is wel wat vertraagd, schrijft de minister.

Justis is beoogde partij voor verstrekken toelatingen

De minister hoopt dat screeningsautoriteit Justis namens het ministerie van SZW straks de toelatingsaanvragen van uitleners kan beoordelen. Hiervoor vindt momenteel een uitvoeringstoets plaats, maar daar blijkt meer tijd nodig voor te zijn dan eerder voorzien. De minister verwacht de Tweede Kamer in oktober te kunnen informeren over de uitvoeringstoets. Het streven is om dan ook duidelijkheid te geven over de definitieve concepten van de lagere regelgeving.

Arbeidsinspectie stelt zich al in op WTTA

Mede als gevolg van de langere duur van de uitvoeringstoets is de beoogde ingangsdatum van de WTTA aangepast. Tot nu toe was de inzet inwerkingtreding per 1 januari 2025. Via overgangsrecht zouden uitleners worden gestimuleerd om vóór 1 januari 2025 zich te melden bij SZW met het voornemen om een toelating aan te vragen en vóór 1 juli 2025 daadwerkelijk de toelating aan te vragen. De Arbeidsinspectie zou vanaf 1 januari 2026 gaan handhaven bij uitleners en inleners. Deze data schuiven nu minimaal een jaar op. De minister streeft naar inwerkingtreding per 1 januari 2026, aanvragen voor toelating vanaf 1 juli 2026 en een start van de handhaving per 1 januari 2027. Uiteraard gebeurt dit alleen als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel. In de tussentijd worden al wel extra inspecteurs geworven en opgeleid. Zij zullen na de afronding van hun opleiding voorlopig organisaties controleren op basis van de huidige regels.