Nieuwe cao versterkt positie van uitzendkrachten

22 december 2022 | Door redactie

De ABU en NBBU hebben onlangs een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De gemaakte afspraken verbeteren de positie van uitzendkrachten, waardoor het verschil tussen uitzendkrachten en werknemers kleiner wordt.

De komende periode mag de achterban van de vakbonden stemmen op het resultaat dat bij de onderhandelingen is bereikt. Gaan zij akkoord, dan zal de cao de huidige cao opvolgen. De huidige cao loopt af op 2 januari 2023.

Uitzendkracht krijgt dezelfde toeslagen en vergoedingen

Het akkoord (pdf) heeft onder meer de volgende wijzigingen voor uitzendkrachten tot gevolg:

  • Uitzendkrachten krijgen recht op periodieke verhogingen die op dezelfde manier worden toegekend als bij de inlener. Als de periodiek gekoppeld is aan een beoordelingsgesprek, krijgt de uitzendkracht altijd een verhoging, tenzij de inlener kan aantonen dat de uitzendkracht een negatieve beoordeling heeft gehad op basis van dezelfde beoordelingscriteria als zijn collega’s in vaste dienst. Heeft de uitzendkracht geen beoordelingsgesprek gehad, dan krijgt hij toch een verhoging. Ook krijgt de uitzendkracht dezelfde toeslagen en (onkosten)vergoedingen als werknemers in vaste dienst bij de inlener.
  • Vanaf 1 april 2023 krijgen uitzendkrachten tot 12 maanden na afloop van hun contract de tijd om een transitievergoeding op te eisen. Dit is nu nog drie maanden (de wettelijke termijn).
  • Vanaf 1 juli 2023 krijgen uitzendkrachten twee jaar lang een aanvulling op hun loon bij ziekte. Tot 90% in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede jaar, zelfs als hun uitzendovereenkomst al is beëindigd. Wel betalen ze hiervoor een premie van 0,3% tot 0,7%.
  • Vanaf 1 juli 2023 wordt het startsalaris van uitzendkrachten mede bepaald op basis van hun relevante werkervaring. Nu nog blijven uitzendkrachten vaak op een laag loon hangen vanwege wisselingen tussen opdrachtgevers en de vele contracten in de uitzendketen, terwijl werknemers van de opdrachtgever wel doorgroeien in salaris.

Eindejaarsuitkering in de inlenersbeloning

Bij de vorige cao-onderhandelingen is overeengekomen dat de inlenersbeloning, die regelt dat uitzendkrachten op dezelfde manier beloond worden als werknemers in vaste dienst van de inlener, per 1 januari 2023 wordt uitgebreid met de eindejaarsuitkering. Uitzendkrachten krijgen dan ook recht op een eindejaarsuitkering als de vaste werknemers bij de inlener deze ook ontvangen.