Nieuwe regels rond uitzendbureaus en arbeidsmigranten

28 februari 2023 | Door redactie

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gepubliceerd om beter te kunnen optreden tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Bij ‘ernstige benadeling’ is straks een strafrechtelijke veroordeling mogelijk. Maar er zijn nog meer ontwikkelingen rond arbeidsmigranten.

Op internetconsultatie.nl is een conceptvoorstel voor de ‘Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel’ naar buiten gebracht. Onder het begrip mensenhandel valt ook arbeidsuitbuiting. Het kabinet constateert dat de wetgeving om hiertegen op te treden beter kan. De bedoeling is om onder meer arbeidsuitbuiting expliciet strafbaar te stellen via het Wetboek van Strafrecht. Nu lopen uitbuitingsproblemen vaak via de Nederlandse Arbeidsinspectie en het arbeidsrecht, maar dat is niet genoeg. In het wetsvoorstel staat dat ook bij ernstige benadeling van werkenden – denk aan forse onderbetaling of ondermaatse huisvesting – een strafrechtelijke veroordeling mogelijk is. Een veroordeling is ook mogelijk voor werkgevers die niet goed nagaan of uitzendkrachten worden uitgebuit. Het voorstel regelt straffen als een jarenlange gevangenisstraf of een forse boete. Tot en met 25 april 2023 is het mogelijk om op de conceptregels te reageren. Het kabinet hoopt het wetsvoorstel in de loop van 2024 in te voeren.

Verplichte certificering, zorgconvenant en huisvestingsregels

Er zijn nog meer ontwikkelingen rond de bescherming van arbeidsmigranten. Zo streeft het kabinet ernaar om dit voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen voor het certificeren van uitzendbureaus. Werkgevers mogen straks alleen nog inlenen bij gecertificeerde bureaus. Dit is een aanbeveling van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer). Ook is er een zorgconvenant afgesproken voor arbeidsmigranten, is de bestrijding van arbeidsuitbuiting als één van de speerpunten voor de Nederlandse Arbeidsinspectie aangemerkt en werden er eerder al afspraken gemaakt voor betere betaling en huisvesting via de uitzend-cao.

Scheiding tussen arbeidscontract en huurcontract van migrant

Over de huisvesting schreef NRC vorige week dat uitzendkoepel ABU aan uitleners gaat opdragen om per 1 april arbeidscontracten en huurcontracten van elkaar te scheiden. Arbeidsmigranten die hun baan verliezen, hoeven dan niet gelijk hun woning te verlaten. Die huurwoning behouden ze nog minimaal een maand, waardoor ze minder afhankelijk zijn van het uitzendbureau.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).