SER presenteert handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk

5 september 2019 | Door redactie

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een nieuwe handreiking Arbomaatregelen Uitzendwerk gepresenteerd. Deze handreiking is specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten en tijdelijke werknemers.

Uitzendkrachten en tijdelijke krachten hebben recht op veilig en gezond werk, net als alle werknemers bij het inlenende bedrijf. De Arbowet beschouwt de inlener als werkgever en daarmee is hij ook verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht. Hij is verplicht om de toekomstige (tijdelijke) werknemer vooraf goede voorlichting te geven over de veiligheid op de werkvloer. Daarvoor biedt de handreiking van de SER goede richtlijnen.

Zorgen voor een goede start van de nieuwe kracht

In de handreiking staat hoe sectoren en werkgevers kunnen zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden van nieuwe en tijdelijke werknemers. Het biedt sociale partners op sectorniveau richtlijnen voor het opstellen van een arbocatalogus en inlenende bedrijven praktische tips voor een goede start van de nieuwe (tijdelijke) kracht.

Informatie, arbochecklists en voorbeeldteksten

De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Stichting Doorzaam, een stichting die zich richt op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De handreiking gaat onder andere in op de positie van de uitzendkracht, het inwerken, instrueren en begeleiden van de uitzendkracht, risico’s op de werkplek, het verstrekken en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het registreren en melden van ongevallen. Daarnaast staan er diverse arbochecklists en voorbeeldteksten voor arbocatalogi in de handreiking.

Bijlagen bij dit bericht