Strenge regels voor kopie ID-bewijs uitzendkracht

6 mei 2024 | Door redactie

Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt, mag hij als inlener geen kopie van het identiteitsbewijs maken en in zijn administratie bewaren. Tenzij de uitzendkracht niet de nationaliteit heeft van één van de landen uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Een werkgever mag voor ingeleende uitzendkrachten met een nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland géén kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren. Het uitzendbureau – de uitlener én in juridische zin de werkgever van de uitzendkracht – moet wél een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht in zijn loonadministratie bewaren.

Rijbewijs gebruiken voor vaststellen identiteit niet toegestaan

Een werkgever moet het originele identiteitsbewijs (artikel) van de uitzendkracht controleren en mag de gegevens ervan overnemen in zijn administratie. Een werkgever mag een rijbewijs niet gebruiken om de identiteit vast te stellen, omdat de nationaliteit van de uitzendkracht daar niet op staat. De werkgever kan de gegevens ook ontvangen van de uitlener, waaronder het burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens mogen overigens geen kopie bevatten van het identiteitsbewijs van de werknemer, tenzij het gaat om een uitzendkracht van buiten de EER. Een werkgever kan de volgende gegevens opnemen in zijn administratie:

 • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • specificatie van de gewerkte uren;
 • nationaliteit;
 • type, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing: A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie;
 • NAW-gegevens en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de uitlener.

Kopie identiteitsbewijs van niet-Nederlandse uitzendkracht

Heeft de uitzendkracht niet de nationaliteit van een land uit de EU/EER? Dan is de werkgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) wel verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht te maken voor zijn administratie. Hierbij voert hij de volgende stappen uit:

 • Hij stelt de identiteit van de uitzendkracht vast met het originele identiteitsbewijs.
 • Hij vergelijkt het identiteitsbewijs met de kopie die hij van de uitlener ontvangt.
 • Hij neemt de kopie van het identiteitsbewijs op in zijn administratie.
 • Hij bewaart de kopie minimaal vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de overeenkomst van de uitzendkracht is beëindigd.