Uitzendcao algemeen verbindend verklaard

23 maart 2015 | Door redactie

De wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten zijn onlangs algemeen verbindend verklaard. Dit betekent onder meer dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 recht hebben op hetzelfde loon als werknemers die bij uw organisatie in soortgelijke functies in dienst zijn.

In het bericht ‘Uitzendkracht krijgt straks inlenersbeloning’ kon u lezen dat de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) vorig jaar overeenstemming bereikte met de vakbonden over de CAO voor Uitzendkrachten. Nu minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze cao algemeen verbindend heeft verklaard,  geldt de cao voor alle uitzendbureaus en uitzendkrachten die vallen onder de werkingssfeer van de zogenoemde ABU-cao.

Vanaf de eerste dag recht op de inlenersbeloning

Een belangrijke bepaling in de CAO voor Uitzendkrachten is dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 recht hebben op de inlenersbeloning. Dit betekent dat zij vanaf de eerste dag dat zij bij u aan de slag gaan hetzelfde salaris moeten krijgen als werknemers die in een vergelijkbare functie bij uw organisatie in dienst zijn. Mogelijk moet u hierdoor een hoger tarief betalen aan het uitzendbureau.

Bepalingen uit de Wet werk en zekerheid

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn ook de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid verwerkt. Een uitzendkracht die onder deze cao valt, kan per 1 juli 2015 nog maximaal zes tijdelijke contracten of tijdelijke contracten in een periode van maximaal vier jaar (wat eerder komt) krijgen voordat hij recht heeft op een vast contract met het uitzendbureau.