Uitzendkracht verdient dezelfde arbozorg als werknemer

17 november 2022 | Door redactie

Eerder dit jaar berichtte de Arbeidsinspectie dat uitzendkrachten bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen. Voor de Arbowet is de uitzendkracht een 'gewone' werknemer en dus is de werkgever verantwoordelijk voor zijn gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

In 2021 kreeg de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen binnen van arbeidsongevallen, zo blijkt uit de Monitor Arbeidsongevallen 2021. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdscategorieën jonger dan 24 jaar en ouder dan 45 jaar. Uitzendkrachten zijn bovengemiddeld vaak slachtoffer van een arbeidsongeval. De exacte oorzaken zijn niet onderzocht, maar leeftijd, onervarenheid en gebrek aan routine kunnen een rol spelen. De Arbowet ziet uitzendkrachten als ‘gewone’ werknemers. Dat betekent dat de werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau verantwoordelijk is voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Uitzendkrachten in de RI&E

Raakt de uitzendkracht betrokken bij een arbeidsongeval, dan is de inlener (de werkgever) aansprakelijk. Voor de Arbowet zijn uitzendkrachten namelijk gelijk aan eigen werknemers als het gaat om gezondheid en veiligheid op de werkvloer. De werkgever moet allereerst checken of uitzendkrachten in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn opgenomen. Hij stelt deze ter beschikking aan de uitzendorganisatie. Die op haar beurt heeft de verplichting om deze maatregelen vooraf te  bespreken met de uitzendkracht.  

Voorlichting en instructies

Risicovolle werkzaamheden kunnen zijn: werken op hoogte  en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Uitzendkrachten moeten voorlichting krijgen van de inlener over deze risico’s en over de veiligheidsvoorschriften. Daaronder vallen alle vormen van belasting, dus zowel psychisch als lichamelijk. Maar ook het werken met gevaarlijke stoffen of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vallen eronder. Er zijn diverse checklists in verschillende vormen beschikbaar, afgestemd op de werkzaamheden van een specifieke branche of sector. Vergeet verder niet om de eigen arbocatalogus erop na te slaan. Ook daarin  zou aandacht moeten zijn voor de risico’s en maatregelen die spelen bij het werken met uitzendkrachten.