Extra regels voor overname uitzendkracht

Een geschikte uitzendkracht als eigen werknemer in dienst nemen gaat niet zomaar. Het is – vaak na een afgesproken periode – wel mogelijk, maar u moet wel rekening houden met bepaalde arbeidsrechtelijke regels. De proeftijd en het opvolgend werkgeverschap bij de ketenbepaling zijn enkele van die regels.

3 december 2012 | Door redactie

Voor overname van een uitzendkracht hanteren de meeste uitzendbureaus een termijn van minimaal 1.040 uur. Uw onderneming kan ook eerder dan afgesproken een uitzendkracht in dienst nemen. De voorwaarden van de meeste uitzendbureaus bepalen dat uw onderneming bij overdracht van een uitzendkracht een vergoeding moet betalen. De hoogte daarvan hangt meestal af van de duur van de periode dat de uitzendkracht voor uw onderneming heeft gewerkt. Hoe langer gewerkt, des te lager is de vergoeding. 

Drie tijdelijke arbeidskrachten

Neemt uw onderneming een uitzendkracht over van een uitzendbureau, dan moet u ook rekening houden met de ketenbepaling. Volgens deze bepaling heeft een werknemer na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten recht op een vast contract. Ook als de duur van 36 maanden tijdens het tweede of volgende contract wordt overschreden, is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.
Als uw onderneming een uitzendkracht in dienst neemt, tellen de contracten die hij als uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij bij u aan het werk was ook mee in de ketenbepaling. Stel dat een uitzendkracht twee contracten voor bepaalde tijd via het uitzendbureau heeft gehad terwijl hij bij uw onderneming aan het werk was. Vervolgens neemt u hem in dienst en biedt u hem weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan. De volgende arbeidsovereenkomst moet dan meteen een vast contract zijn. Deze regel geldt overigens alleen als de voormalige uitzendkracht dezelfde of soortgelijke werkzaamheden bij u gaat doen als hij eerst deed. 

Vergelijkbare werkzaamheden

Ook bij het opnemen van een proeftijd, is het belangrijk om te weten hoe lang de uitzendkracht al voor uw onderneming heeft gewerkt. Gaat een werknemer vergelijkbare werkzaamheden verrichten als hij tijdens zijn uitzendperiode heeft gedaan, dan is het in principe niet meer mogelijk om een proeftijd op te nemen in het contract. Dit geldt overigens alleen als zijn uitzendperiode langer heeft geduurd, dan dat de proeftijd normaal gesproken zou zijn.