Wat is het nut van een g-rekening?

22 juli 2019

Wij lenen uitzendkrachten in via een bureau en begrepen dat het verstandig is om een g-rekening af te sluiten. Wat is het nut daarvan?

Leent uw organisatie personeel in, bijvoorbeeld via een uitzend- of detacheringsbureau, dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Inlenersaansprakelijkheid

Om de inlenersaansprakelijkheid te beperken, kan uw organisatie het deel van het factuurbedrag van de uitlener dat bestemd is voor de loonheffingen storten op een geblokkeerde rekening. De uitlener kan het geld op die g-rekening dan alleen gebruiken om loonheffingen (en BTW) van te betalen aan de fiscus of een bedrag op een andere g-rekening te storten. Voor het op zo’n g-rekening gestorte bedrag is uw organisatie in principe gevrijwaard van aansprakelijkheid. Als uw organisatie personeel inleent van een uitlener die in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is opgenomen, is er onder voorwaarden sprake van volledige vrijwaring van enige inlenersaansprakelijkheid.

WAADI-check

Inlenersaansprakelijkheid voorkomt u ook door altijd goed te kijken met welk bureau uw organisatie in zee gaat. Daarmee is vaak al te voorkomen dat het tot aansprakelijkstelling komt. Uitleners van arbeidskrachten zijn verplicht om zich als zodanig te registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is te controleren door middel van de zogenoemde WAADI-check. Daarnaast kan uw organisatie de uitlener om een verklaring inzake het betalingsgedrag vragen. Hierin laat de Belastingdienst weten dat de uitlener zijn loonheffingen (en BTW) heeft voldaan zoals bekend op het moment van afgifte van de verklaring.