Uitzendkrachten

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Uitgelicht

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding...

Deze tool is een kant-en-klare uitzendovereenkomst voor fase A, zonder uitzendbeding, conform de cao voor uitzendkrachten ABU. Met...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 09-01-2020

Wat is het nut van een g-rekening?

Wij lenen uitzendkrachten in via een bureau en begrepen dat het verstandig is om een g-rekening af te sluiten. Wat is het nut daarvan?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao...

Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en...

De cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn geharmoniseerd. De inhoud van de cao's is nagenoeg hetzelfde. Maar 'nagenoeg'...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Verschillen tussen contracting, uitzending en payrolling

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 21-06-2021

Er zijn diverse arbeidsconstructies met externe partijen mogelijk. In de praktijk worden begrippen door elkaar gebruikt of is niet helemaal...

De ketenregeling: balans tussen flexibiliteit en baanzekerheid

Ketenbepaling 6 minuten | 19-05-2021

Om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt, heeft u wellicht de voorkeur voor tijdelijke contracten. Functionee...

Ook tijdelijke werknemers goed beschermen

Arbeidsongeval 5 minuten | 16-03-2021

Uitzendkrachten zijn relatief vaak slachtoffer van arbeidsongevallen. Maar dit geldt ook voor andere ‘ongewone’ werkenden. Arbeidsorganisati...

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2020

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels bij het in dienst nemen van een uitzendkracht?
Uitzendwerk is regelmatig een opstap naar een vaste baan. Een uitzendkracht doet bepaalde ervaring op waarmee hij vast werk kan vinden of hij bevalt zo goed bij de inlener dat hij het aanbod krijgt om in dienst te treden. Bij zo’n overname moet u zich vooraf goed inlezen! Belemmeringsverbod In... Lees het hele antwoord