Uitzendkrachten

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau en door dat uitzendbureau naar organisaties wordt gestuurd om daar - op verzoek van de organisatie - werkzaamheden te verrichten. Als uw organisatie uitzendkrachten inleent, bent u – net als de werkgever, het uitzendbureau – aansprakelijk voor schade die een uitzendkracht lijdt als hij bijvoorbeeld betrokken zou raken bij een bedrijfsongeval. Ook bent u verplicht om ten aanzien van de uitzendkracht de regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet na te leven. 

Uitgelicht

Uitzendovereenkomst fase A zonder uitzendbeding...

Deze tool is een kant-en-klare uitzendovereenkomst voor fase A, conform de cao voor uitzendkrachten ABU. Met de overeenkomst legt...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 09-01-2020

Wat is het nut van een g-rekening?

Wij lenen uitzendkrachten in via een bureau en begrepen dat het verstandig is om een g-rekening af te sluiten. Wat is het nut daarvan?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao...

Op 30 december 2019 is de geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten 2019-2021 in werking getreden. Wat is het gevolg van de harmonisering...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en...

De cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn geharmoniseerd. De inhoud van de cao's is nagenoeg hetzelfde. Maar 'nagenoeg'...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

 

Tools

E-learning

Arboregels voor flexibele werknemers
Videocollege
12 minuten
18-07-2017

Vraag en antwoord

Welke verschillen kennen de cao's van de ABU en NBBU na de harmonisering?
Benaming fases van uitzending In de cao van de ABU heten de fases van uitzending A, B en C. In de cao van de NBBU zijn de fases aangeduid met 1-2, 3 en 4. Inhoudelijk zijn de fases wel hetzelfde. Werkingssfeer De werkingssfeer van de cao's is (gedeeltelijk) anders. Artikel 1 lid 5 van... Lees het hele antwoord