De misverstanden rond vakantiebijslag

Nu het officieel lente is, beginnen veel medewerkers alvast vakantieplannen te maken. De vakantiebijslag – die meestal in mei uitgekeerd wordt – komt daarbij goed van pas. Over de hoogte en de berekening van de vakantiebijslag bestaan echter nog wat misverstanden. Zelfs de benaming zorgt voor de nodige verwarring. Want is het nu vakantiebijslag of vakantiegeld?

23 maart 2015 | Door redactie

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat werknemers jaarlijks recht hebben op een vakantiebijslag van minstens 8% van hun loon. Veel werkgevers en werknemers hebben het echter over vakantiegeld. Dat is één van de misverstanden rond vakantiebijslag. Vakantiegeld is namelijk niet hetzelfde als vakantiebijslag. De vakantiebijslag – ook wel vakantietoeslag – is de extra uitkering (voor de vakantie) die de medewerker ontvangt. Het vakantiegeld is de (reguliere) doorbetaling van het loon op de dagen dat de medewerker vakantie opneemt.

Vakantiebijslag is niet hetzelfde als vakantiegeld

Naast de spraakverwarring over de benaming van het extra zakcentje voor de vakantie, heerst ook vaak ook nogal wat onduidelijkheid over de hoogte en de berekening van de vakantiebijslag en over de belastingheffing. In MT Rendement 3-2015 kunt u op pagina 7 en 8 lezen hoe het precies zit met de vakantiebijslag. Zorg dat u op de hoogte bent zodat u uw medewerkers goed kunt informeren.