Vakantiegeld verwerken in de aangifte loonheffingen

Veel werknemers ontvingen in de maand mei weer hun vakantiegeld. De Belastingdienst publiceerde onlangs een handreiking waarin staat hoe werkgevers dit vakantiegeld moeten invullen in de aangifte loonheffingen.

2 juni 2021 | Door redactie

In principe heeft iedere werknemer die in Nederland in dienstbetrekking werkt recht op vakantiegeld, dat officieel 'vakantiebijslag' heet. Dat recht staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het vakantiegeld moet minimaal 8% van het loon van de werknemer zijn. Hoe een werkgever dit invult in de aangifte loonheffingen staat in de onlangs gepubliceerde handreiking van de Belastingdienst op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig). Verder staan in de handreiking situaties genoemd waarin de werkgever het vakantiegeld anders dan op de standaardwijze moet verwerken in de aangifte loonheffingen en worden er een aantal praktische voorbeelden gegeven.

Alleen sprake van vakantiegeld bij periodieke reservering

Er is pas sprake van vakantiegeld in de loonaangifte als de werkgever dit periodiek reserveert voor de werknemer en hij dus vakantiebijslag opbouwt. In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever dan het bedrag van het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld aan in de rubriek ‘Vakantiebijslag’. En het bedrag dat hij per aangiftetijdvak aan vakantiegeld heeft gereserveerd, vermeldt hij in de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’. Als de werkgever de rubriek ‘Vakantiebijslag’ invult, moet hij ook de rubriek ‘Opgebouwde recht vakantiebijslag’ invullen. Hij moet dit doen in het aangiftetijdvak waarin hij het vakantiegeld uitbetaalt en in de voorgaande tijdvakken.
Is de werknemer verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan is het uitbetaalde vakantiegeld loon voor de werknemersverzekeringen (loon SV) en moet de werkgever ook deze rubriek invullen.

Bijlagen bij dit bericht