Over welke loonbestanddelen is vakantiebijslag verschuldigd?

29 maart 2019

Iedere werknemer heeft recht op vakantiebijslag en de werkgever moet deze uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij die vakantiebijslag berekenen? 

De werkgever is in de regel vakantiebijslag verschuldigd over het gehele salaris dat u hij aan de werknemers betaalt voordat hij de inhoudingen in mindering brengt. Dus ook als de werknemer ziek is, op vakantie is, of over overwerkloon. Ook over prestatieloon is gewoon vakantiebijslag verschuldigd.

Er zijn wel een paar uitzonderingen. Over de volgende loonbestanddelen hoeft geen vakantiebijslag te worden berekend volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

  • Bonussen
  • 13e maand
  • Overwerktoeslag
  • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden
  • Onkostenvergoedingen
  • Winstuitkeringen
  • Eindejaaruitkeringen
  • Bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden

Let op: als het salaris van een werknemer meer dan drie keer het wettelijk minimumloon bedraagt, mag de werkgever met hem afspreken dat hij over het meerdere geen vakantiebijslag betaalt.