Compenseer parttimers voor feestdagen

27 december 2019 | Door redactie

Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, moet de werkgever hem hiervoor compenseren. Anders maakt uw organisatie zich schuldig aan ongelijke behandeling. Door te werken met een pro-rata-berekening of jaarurensysteem is dit te voorkomen.

De kerstdagen en Nieuwjaarsdag vallen deze keer allemaal midden in de werkweek. Dat kan betekenen dat er voor parttimers een oneerlijke situatie ontstaat als uw organisatie op feestdagen gesloten is. Als een feestdag op een vaste werkdag van een parttimer valt, profiteert hij van een extra vrije dag. Valt een feestdag op een parttime-dag, dan mist de parttimer een vrije dag ten opzichte van zijn collega’s.

Verboden onderscheid door verschil in vrije dagen

Gemiddeld genomen vallen veel feestdagen op maandag, waardoor werknemers die op woensdag hun parttime-dag hebben, zomaar een extra vrije dag hebben. In deze periode zijn werknemers met een parttime-dag op woensdag echter even in het nadeel: Eerste Kerstdag 2019 en Nieuwjaarsdag 2020 leveren voor hen geen extra vrije dag op. Hierdoor werken zij meer dan werknemers met dezelfde parttime-factor maar een parttime-dag op bijvoorbeeld dinsdag of vrijdag. Het College voor de Rechten van de Mens vindt zo'n verschil in vrije dagen een verboden onderscheid.

Pro-rata-deel berekenen

Volgens het College heeft elke werknemer recht op een  evenredig deel van het totaal aantal erkende feestdagen in een jaar. Het pro-rata-deel berekent de werkgever door jaarlijks de vrije feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor van de werknemer. Telt een jaar 7 doordeweekse feestdagen, dan heeft een parttimer die 0,8 fte werkt dus recht op (7 x 0,8 =) 5,6 vrije dagen. Deze uren moeten de administratie als vakantie-uren verwerkt worden.

Flexibiliteit met jaarurensysteem

Voor de berekening van de vrije uren kan uw organisatie ook het zogenoemde jaarurensysteem (tool) gebruiken. Hierbij is de basis de hoeveelheid uren die werknemers jaarlijks horen te werken. De doordeweekse feestdagen tellen hierbij mee. Werknemers kunnen vervolgens in overleg flexibel met hun uren omgaan.
Alle bijzonderheden voor de behandeling van feestdagen op de werkvloer vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.

Meer informatie over de rechten en plichten rondom feest- en gedenkdagen vindt u in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.

Meer informatie over de regels en afspraken rondom de vakantiedagen van werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt u de vakantiedagen van werknemers goed.